top of page

1953 yılında Ankara`da doğdu.

İÜ Felsefe bölümü ve

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümünden mezun oldu.

 

Çalışmalarına 2002 yılından beri Bodrum`daki atölyesinde devam etmektedir.

Sanat Görüşüm

Sanata, içinde barındırdığı çoğunlukla gizli, pek çok anlam taşıyan göstergelerin bir araştırmacısı olarak yaklaşıyorum, bu göstergeler sanatın karakterine göre, taşta, toprakta, sözcükte, yazıdave tuval üzerindeki boyada dile getirilebilir.
 
Sanat, tinsel bir içeriğin bir objede ortaya çıkışıdır. Ve ben doğrudan bu tinsel içeriğe gönderme yapan imgeler yaratmaya çalışıyorum, diğer bir deyişle bireysel ve kollektif bilince. Bu nedenle, ifade biçimi olarak her obje benim için bir sanat nesnesidir. Yapıtlarımı salt görsel bir nesne olarak değil, aynı zamanda düşünce nesnesi olarak görmeye çalışıyorum.
 
Bodrum’da yaşıyorum. Bodrum, karmaşık karakterleriyle zenginleşmiş doğu ve batı kültürlerinin kesişme noktası. Kütlürlerin ne denli karmaşık ve farklı görünürlerse görünsünler tek bir kaynaktan çıktıklarını ve bir bütün olarak değerlendirilmeleri gerektiğini düşünüyorum.

Parçalanmış Bir Dünyayı Araştırmak ve Bulduklarım

Geçtiğimiz yüzyıllar birer “kağıt” yüzyılıydı. Günlük yaşamın en önemli kültür taşıyıcısı olan bu malzeme, belki gelecekte yok olacak. Bu nedenle, geleceğin antik malzemesi olarak kağıt, buradaki seri çalışmalarımın temelini oluşturmakta. 
 
Magazin dergilerini, atık kağıtları topluyor ve ayrıca kendi ürettiğim kağıtlardan şeritler kesiyorum. Bu parçaları bir araya getirip,  bölünmüş bir dünyayı toplayarak insan dünyasının önündeki ve arkasındaki görünmeyen tabakaları görünür kılmayı deniyorum. Sıradanlıktan sıradışı olana uzanan geniş bir çerçeve içerisindeki gündelik olayları biraraya getiriyor ve çalışmalarımı bireysel olduğu kadar toplumsal bilinci de ele alıp, dağılmış bir varlığı bütünleyerek tuval yüzeyinde bir anıt oluşturmak istiyorum.

bottom of page